Salı , Haziran 25 2024
Anasayfa / Bilgilendirme / Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı”

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Başkanlığımız koordinasyonunda başlatılan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” hazırlama çalışmaları tamamlanmış ve 24.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren Genelge, yasal düzenleme boyutunda ülke çapında bilgi güvenliği seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adım olmuştur.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar kapsamında; 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiş, 16 Bakanlık ile 51 Kurum ve Kuruluştan 240 uzmanın katkısı alınmış, 200 saati aşan 70’in üzerinde çalışma toplantısında 2660 görüş ve öneri değerlendirilmiş, ulusal ve uluslararası yayınlar incelenmiştir.

Bilgi ve iletişim güvenliği alanında ülkemize özgün ilk referans doküman olma niteliği taşıyan ve geniş bir katılıla ilgili tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi; ihtiyaçlar, gelişen teknoloji, değişen şartlar ile ulusal politika ve stratejiler göz önünde bulundurularak güncellenmeye devam edecektir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde bulunan mevcut ve yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehberde yer verilen tedbirlere uyulması zorunludur. Mevcut bilgi teknolojisi altyapıları, güvenlik seviyesi öncelikleri dikkate alınarak Rehberde yer alan plan çerçevesinde kademeli olarak bu esaslara uyumlu hale getirilecektir.

Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı çağımızda bugünden atacağımız adımlar ve alacağımız önlemler yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu bağlamda Rehber, yerli ve milli siber güvenlik ürün ve çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak üretim gücümüze destek olacak, siber güvenlik alanında dünya ile rekabet edebilecek teknoloji üretebilmenin önünü açacaktır.

Rehber, bilgi ve iletişim güvenliği alanındaki büyük bir boşluğu doldurmakla birlikte, siber saldırılara karşı mukavemetimizi artıracak, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyesinin uluslararası arenada yükselmesinde önemli bir rol alacaktır. Bununla birlikte ulusal verimizin güvenliğine, kritik altyapı ve sistemlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, milli güvenlik stratejilerimiz ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için doğru adımlarla yol almamızı sağlayacaktır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak

About webbocugu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir